Debra Tisckos


Filter Data Type

Employment and Salary [4 ] Show All

4 matches for Debra Tisckos in Illinois

Tisckos Debra L

Employer State IL
Year 2018
Employer Name Sangamon County
Person Tisckos Debra L
Annual Wage $68,557

Tisckos Debra L

Employer State IL
Year 2017
Employer Name Sangamon County
Person Tisckos Debra L
Annual Wage $66,936

Tisckos Debra L

Employer State IL
Year 2016
Employer Name Sangamon County
Person Tisckos Debra L
Annual Wage $68,432
Show More Records »

People Catalog